Vukanizační trny na hadice

Vulkanizační trny slouží ke konečnému vytvarování hadic. Samotná vulkanizace hadic se pak provádí v parních autoklávech nebo elektrických pecích.