Bloky studených kanálů

Bloky studených kanálů slouží k rozvodu surové směsi až k výrobku. Tím přispívají k výraznému šetření rozváděné směsi. Rozvodný "pavouk", vedoucí k jednotlivým výliskům, se už nemusí vyhazovat do odpadu. Kanály mohou být vrtané nebo frézované. Ty vrtané mohou být dokonce variabilní (univerzální nastavení polohy trysek). Temperace kanálů je buď olejem nebo vodou. Součástí každého kanálu je i topná deska.