Formy vypěňovací >PUR<

V mém případě byly konečným výrobkem z PUR pěny automobilové sedačky.